News

Literarna delavnica Društva Diabetikov Posavje-Brežice v Sevnici

Društvo Diabetikov Posavje-Brežice – eno najstarejših društev v Posavju, ustanovljeno leta 1987, izobražuje in skrbi za dobro počutje 512  članov in članic iz petih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. Organizira strokovna srečanja (posveti, predavanja, delavnice, …) in druge dejavnosti (pohodi, športna srečanja, izleti, obiski invalidnih članov in članic na domu, …). Od leta 2005 ima status humanitarne organizacije.

V petek, 6. 1. 2023, se nas je ob pol devetih zjutraj osemnajst zbralo v prostorih Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica (U3) na zanimivi literarni delavnici OSTRIMO PERO. Za dobrodošlico so nas na mizah vabili rogljiči, ki jih je prispevala Pekarna Kruhek, in rdeča jabolka. Med medsebojnimi pozdravi ni manjkalo lepih želja za leto 2023, s posebno izbranimi besedami pa nas je nagovorila predsednica Društva Darja Mandžuka.

Delavnico je vodila Ivana Vatovec, pisateljica in pesnica, ki nam je v uvodu predstavila nekatere zakonitosti pisanja, posebno še pravila pri pisanju pesmi. Prisotni smo se potem preizkusili v haikuju, japonski pesniški obliki, ki skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti. Običajno obsega sedemnajst zlogov: po pet v prvem in tretjem verzu ter sedem v drugem. Pišemo brez ločil, posebno dragocene so lahko ob tem ilustracije (haiga), kar dokazuje tudi naš Rudi Stopar s svojimi prepoznavnimi deli. Najprej skromni poskusi z napakami, potem pa vse boljši izdelki prisotnih, za kar ima glavno zaslugo voditeljica, ki je s premišljeno besedo znala pohvaliti, pa tudi usmeriti k boljšemu. Moj drobec »ustvarjanja«:

jabolko rdeče
smehljajoče se zdravje
vabljivo zame

Poskusite še vi!

Ob koncu srečanja nam je predsednica predstavila del bogatega programa Društva v letu 2023, dogovorili smo se za aktivnosti v prostorih U3 vsak prvi petek v mesecu ob pol devetih, tradicionalni pa so že pohodi po Sevnici in okolici vsak četrtek. Zbor ob devetih zjutraj pred lokalom Central’s Cafe.

OSTANIMO ZDRAVI IN AKTIVNI: TELESNO IN DUŠEVNO!

Zapisala: Romana Ivačič
Fotografije: Nevenka Vahtar

error: zaščitena vsebina !