Društvo

Društvo je eno izmed najstarejših društev v Posavju, stanovljeno je bilo leta 1987. Leta 2005 si je društvo pridobilo status humanitarne organizacije.
Društvo je od ustanovitve do danes dosegalo lepe uspehe na vseh področjih svojega delovanja. Organiziralo je dejavnosti za ozaveščanje članov o sladkorni bolezni, o njenih vzrokih za nastanek, posledicah in načinih zdravljenja.
Poslanstvo društva društva je, da s strokovnimi srečanji (posveti, predavanja, delavnice, …) in drugimi aktivnostmi (športno srečanje, izlet, 7-dnevni program zdravstvene vzgoje, obiski invalidnih članov na domu, …) izobražuje in skrbi za dobro počutje 850 članov iz petih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. Društvo skrbi, da vsi člani dobijo večkrat letno brezplačno revijo Sladkorna, ki je izobraževalno in informativno glasilo sladkornih bolnikov.
Dolžnost društva je prav tako redno seznanjanje občinske oblasti, Zvezo društev diabetikov Slovenije in Ministrstvo za zdravje s problemi sladkornih bolnikov ter reševanje le-teh v skupno korist.

Društvo uspešno sodeluje z zdravstvenimi zavodi v Posavju, ki zagotavljajo ustrezno zdravljenje in kontinuirano izobraževanje članov, in z Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki društvu nudi finančno in strokovno podporo pri realizaciji zastavljenih programo. Finančno podporo društvu nudijo tudi občine Brežice, Krško in Sevnica.

error: zaščitena vsebina !