News

Letni zbor članov društva 16. marca 2024

Strokovno predavanje
Uvodni del srečanja in kulturni program, 16. marca 2024

več si lahko pogledate na povezavi FOTOGALERIJA s klikom tukaj

Poročilo predsednice društva o delovanju v letu 2023

Plan dela in aktivnosti društva v letu 2024
                                                  V soboto, 16. marca 2024 so se v gostišču Cetin na Mostecu zbrali udeleženci rednega občnega zbora Društva diabetikov Posavje-Brežice. Mnogo občnih zborov sklicujejo društva v teh prvih pomladnih dneh in bolj kot ne so si podobni. A nekateri le izstopajo iz tega sivega povprečja in mednje prav gotovo spada omenjeno društvo s svojim. Društvo, ki zajema tri posavske občine, Sevnico, Krško in Brežice, je po svojem številu (414 članov), dejavnosti in raznolikosti dela prav gotovo eno izmed najbolj aktivnih društev v Posavju. Zasluge za to trditev izhajajo iz dela upravnega odbora društva, ki ga že vrsto let vodi predsednica Darja Mandžuka. V soboto smo se v to ponovno prepričali. Zbora se je udeležilo 130 članov iz vseh treh občin, ter gostje, ki si zaslužijo, da jih poimensko navedem: sekretarka Zveze društev diabetikov Slovenije – ga. Špelca Rudolf, članica izvršnega odbora zveze, ga. Adrijana Lasič, podžupanja Občine Brežice, ga. Mojca Florjanič, pomočnica direktorja ZD Brežice za področje zdravstvene nege, ga. Helena Hostar, predstavnik Društva za srce in ožilje, do nedavnega njen predsednik, g. Franc Černelič, delegacija članov Društva diabetikov iz Novega mesta s podpredsednico go. Jožico Mikec.  Kot gostje so se zbora udeležile tudi zdravstvene delavke diabetološke ambulante brežiške bolnišnice, s katero društvo ves čas dobro sodeluje. Kot je že vsakoletna navada, so uvodni trenutki po pozdravu predsednice društva namenjeni krajšemu kulturnemu programu in tudi tokrat je bilo tako. Za odličen kulturni program so poskrbele pevke vokalne skupine Mavrice, s humorističnim skečem pa nas je zabavala članica našega društva, Mija Baškovič. Občni zbor je z veznim tekstom oplemenitila Ivana Vatovec, delovno predsedstvo, ki je vodilo zbor, je bilo zaupano Viktoriji Maksl. Vedno je občnemu zboru dodano tudi krajše predavanje, letos nam je predstavnik družbe Zaloker&Zaloker, Jure Vrandečič, predstavil Pr(a)ve korake pri sladkorni bolezni in nam podelil tudi brošuro.  Glavne točke dnevnega reda so bila poročila o delu društva in predlog novega programa društva, ki ga je podala predsednica društva, ga. Darja Mandžuka, blagajniško poročilo Anita Medvešek, poročilo nadzornega odbora pa Olga Bogša. Medijska podpora je bila kot po navadi zaupana Davorju Lipeju. Iz osem strani dolgega in res podrobnega poročila o delu društva samo nekaj najbolj odmevnih stvari, čeprav bi si tudi vse ostalo zaslužilo, da bi navedel. V vseh treh občinah je bilo skozi leto štirinajst predavanj in šest učnih delavnic, V zimskih mesecih je deloval debatni krožek, ki ga je vodila Viktorija Maksl, odmevna prireditev je bila 31. srečanje diabetikov in zdravstvenih delavcev Posavja, bili sta organizirani dve ekskurziji članov društva, zelo dobro je bila izvedena osvetlitev objektov v modro ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni, 51 članov društva se je udeležilo sedemdnevnega programa zdravstvene vzgoje v Strunjanu. Delovali sta dve pohodniški skupini, v Sevnici in Brežicah, društvo je tudi med najbolj aktivnimi v akciji zveze Darujmo kilometre. Bili so opravljeni obiski in obdaritve naših invalidov in starejših članov ter kar 34 članom je bila zagotovljena medicinska pedikura. Društvo je zgledno sodelovalo z občinami in zdravstvenimi ustanovami, kakor tudi z Zvezo društev diabetikov Slovenije. Veliko pove tudi podatek, da je bil program društva realiziran 100% in celo več, marsikaj je bilo med letom tudi še dodanega, česar program ni predvideval (prireditev Sobivanje različnosti s predstavitvijo romana Rudija Mlinarja Kamav tu).  Pomemben pa je tudi podatek, da so člani društva opravili kar 4930 prostovoljnih ur. Po sprejetju programa društva za leto 2024 so dobili besedo že uvodoma imenovani gostje, ki so zasluženo pohvalili delo društva in mu zaželeli tudi v naslednjem letu enake uspehe. Predsednica društva se je z izbranimi besedami in cvetom zahvalila članom upravnega odbora, kot tudi tistim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu delu; ni pozabila omeniti sponzorjev, ki imajo posluh za delo društva in nam z darovanimi sredstvi  omogočajo tako raznolike in bogate programe. Sledilo je prijetno druženje ob klepetu … Prispevek bom zaključil z mislijo iz veznega teksta Ivane Vatovec: Vsem velikim besedam, ki navadno niso nikoli v celoti udejanjene, na tehtnico kot protiutež polagam le ljubezen, ki je edino, kar šteje in edino, ki bi svet uravnalo v ravne koloseke.   besedilo: Rudi Mlinar
error: zaščitena vsebina !