News

Letni občni zbor članov društva

Na Mostecu so se zbrali člani društva na rednem letnem zboru članstva.

FOTOGALERIJA – klikni na povezavo za ogled

Redni letni zbor članov društva, 9.aprila 2022

PROGRAM DELA DRUŠTVA DIABETIKOV POSAVJE-BREŽICE

za leto 2022 po posameznih nalogah

ZAP. ŠT.VSEBINA  
1. REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA (april 2022) 
2. PREDAVANJA:  predavanje na občnem zboru (april 2022)   učne delavnice v Brežicah, Krškem in Sevnici            (marec-november 2022; 2 do 3-krat  letno) 2 predavanji na srečanju diabetikov in zdravstvenih            delavcev Posavja (november 2022) predavanja med letom (marec-november 2022; 2 do 3-krat             letno) 
3. 7- DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA DIABETIKE V ZDRAVILIŠČU STRUNJAN (november 2022; 3 predavanja, šola kuhanja in različne športne aktivnosti) 
4. 29. SREČANJE DIABETIKOV IN ZDRAVSTVENIHDELAVCEV  POSAVJA  ob 14. novembru – Svetovnem dnevu diabetesa in Dnevu združenih narodov o diabetesu (kulturni program, 2 predavanji, druženje s pogostitvijo) 
5.  MERITVE – Dan bolnikov in invalidov Občine Brežice (oktober 2022) Meritve udeležencem   – Teden rdečega križa – predstavitev društva (maj 2022) Sevnica: 1šotor + 2 člana Krško: 1šotor + 2 člana  Brežice: 1šotor + 2 člana   
6.GIBANJE ZA ZDRAVJE – tedenski pohodi v občinah Brežice, Krško in Sevnica (prevoz 3x 150 € – kombi + skupen planinski izlet 400 €) 
7.UDELEŽBA NA DRŽAVNI PROSLAVI 
8.IZLET PO SLOVENIJI – Vipava, Kostanjevica pri Novi Gorici (50-60 udeležencev) – obveščanje ter malica in napitek (junij 2022) 
9.  ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE LITERATURE   
10.  ZAGOTAVLJANJE REVIJE SLADKORNA V LETU 2022 (4-5x letno) 
11.  OBISK INVALIDOV (sladkornih bolnikov), članov Društva diabetikov Posavje-Brežice ob božično-novoletnih praznikih (15 – 20 oseb) PEDIKURA NOG težje obolelih in invalidnih članov (30 – 35 oseb) 
12.  NAJEMNINA PROSTOROV v letu 2022 
13.  TELEFON v letu 2022 
14.  KILOMETRINA v letu 2022 
15.  SEJE IO IN NO DRUŠTVA v letu 2022  
16.  PISARNIŠKI MATERIAL  IN FOTOKOPIRANJE 
17.  VČLANITEV NOVIH  ČLANOV  
18. STROŠEK RAČUNOVODSTVA + BANČNE STORITVE   
19.  SODELOVANJE Z ZVEZO DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE  (plačilo 1€ za posameznega člana) 
22.  SODELOVANJE Z DIABETOLOŠKO AMBULANTO SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE IN Z ZDRAVSTVENIMI DOMOVI BREŽICE, KRŠKO IN SEVNICA 

                                                                                                  Predsednica društva: 

                                                                                                    Darja Mandžuka 

error: zaščitena vsebina !